برترین های املاک و مستغلات

موفقیت امروز از آن کسانی است که استانداردهای جهانی را بدانند و بر همین اساس عمل کنند. ما برآنیم تا برترین شرکت های استاندارد دنیا در حوزه املاک و مستغلات را به شما معرفی کنیم، تا موفقیت از آن شما گردد. 

 

لیست برترین شرکت های املاک و مستغلات در جهان طبق گزارش سالانه شرکت لیپسی :

Top Ral etate2016.pdf