تکنیک های فروش: 5 روش بسیار موثر و مدرن فروش

تکنیک های فروش: 5 روش بسیار موثر و مدرن فروش


در هر کسب ‌و کار یا هر سازمانی، تمام کسانی که با امر فروش در ارتباطند، باید بدانند که با یکی از پر‌چالش ‌ترین شغل ‌های جهان مواجه هستند؛ یک فروشنده در بازار رقابتی امروز باید همیشه در پی افزایش مهارت ‌های خود باشد تا بتواند در بازار رقابتی امروز، پرسودترین و بهترین نتیجه را عاید سازمان خود کند. بنابراین آشنایی با متدهای جدید فروش به فروشنده کمک می کند تا به بهترین نحو بر چالش های این شغل پیروز شوند.


تکنیک فروش چیست؟
تکنیک فروش توسط فرد فروشنده یا یک تیم فروش جهت ایجاد درآمد، کمک به فروش بیشتر و موثر بکار گرفته می شود. این تکنیک ها بطور معمول برای همه به یک شکل نیست و اغلب از طریق آزمون و خطا بر اساس تجارب گذشته تصحیح می شود. اصطلاح فرآیند فروش و تکنیک فروش گاهی به اشتباه به عنوان مترادف استفاده می شوند.


فرآیند فروش مراحل تبدیل مشتری بالقوه به مشتری بالفعل می باشد. در واقع فرآیند فروش تعیین رویه و خط مشی فروش می باشد و در مورد فرصت ها، معاملات و نرخ موفقیت است.

 


تکنیک یا روش فروش تقریبا می تواند بر روی هر فرآیند فروشی اعمال شود اما اغلب تنها بخش هایی از این فرآیند را پوشش می دهد و به جای تمرکز بر گام های فروش، بر روی مورد مهارت ها، تمرکز و ارتباطات متمرکز می باشد.
در واقع اینطور در نظر بگیرید که یک فرآیند فروش شما را از مرحله اول تا مرحله آخر می رساند در صورتی که یک تکنیک فروش فلسفه ای است که شما جهت بهبود روند فروش خود اعمال می کنید.
تکنیک های فروش زیادی توسط مشاوران زبده و استادان باتجربه مطالعه و سنجیده شده است که به کم کردن زمان معاملات و به افزایش فروش موثر سرعت می بخشد.


کدام تکنیک فروش را انتخاب کنیم؟
1. تکنیک فروش SPIN: به دنبال کمک به فروشنده برای پرسیدن سوالات مناسب و کشف نیاز مشتری است.
2. تکنیک فروش SNAP: تمرکز بر نحوه تفکر مشتری دارد و نحوه عکس العمل نشان دادن به آن.
3. تکنیک فروش Challenger: این تکنیک نیز روی شیوه تفکر مشتری تمرکز دارد تا بتواند روی نقطه نظرات مشتری اثر گذاشته و نحوه تفکر مشتری را تغییر دهید.
4. تکنیک فروش Sandler: ارائه راه حل برای اثر گذاشتن روی مشتری از طریق ابعاد تکنیکی، مالی و شخصی.
5. تکنیک فروش Solution: به دنبال فروش راه حل از طریق گوش دادن به مشتری است.

 

شما میتوانید مطالب گردآوری شده در مورد هر تکنیک را در بخش های زیر بخوانید:

SPIN 

SNAP

Challenger

Sandler

Solution