ایجاد بخش تحقیقات بازار جهت تدوین و اجرای استراتژیهای بازاریابی

شرکت دوان ایرانیان به جهت تدوین استراتژی های بازاریابی در گام اول مطالعات دوره اي SWOT را جهت دريافت اطلاعات به روز از بازار اجرا و در ادامه به بررسی استراتژی ها با استفاده از روش های اولویت بندی QSPM ، ACCEPT و تحلیل هزینه منفعت و تحلیل روندهای متغیر محیطی می پردازد. با توجه به نتایج حاصله از بخش قبلی استراتژی های متناسب با شرایط پروژه و بازار تدوین می شوند. در همین راستا جهت تدوین کمپین های تبلیغاتی به عنوان بخشی از برنامه جامع بازاریابی به بررسی ابزارهای ATL و BTL در راستای تحقق اهداف بازایابی و بودجه بندی های آن پرداخته می شود.

شرکت دوان ایرانیان همچنین در راستاي رسيدن به هدف خود که همانا پياده سازي علمي مهندسي بازاريابي و فروش و بکارگرفتن متدهاي به روز دنياست (به کمک مشاورين زبده خارجي و داخلي)، يکي از فعاليت هاي مهم خود را در راستاي تعریف هویت و نام تجاری پروژه Branding و متمايز کردن آن از ساير پروژه هاي مشابه تعریف کرده است. اين امر با مطالعه و بررسي پروژه، علايق و سلايق مشتريان و بررسي پروژه هاي مشابه دیگر صورت می پذیرد.