تدوین و اجرای استراتژی های قیمت گذاری

قيمت گذاري صحيح در بازار، افزون بر آنکه مي تواند يکي از عوامل موفقيت در جذب مشتريان باشد، مي تواند رقبا را نيز دچار مشکل کند. تعيين قيمت همواره يکي از دغدغه هاي مديران شرکت ها است. به طور کلی هدف های قیمت گذاری را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

بقا و ادامه حیات شرکت

به حد اکثر رساندن رشد و سودآوری

رهبری بازار

افزایش سهم بازار

مقابله با استراتژی های رقبا

کسب رضایت ذینفعان

بهبود ارتباطات