مدیرعامل شرکت دوان ایرانیان سخنران همایش دیبا

مهندس بشیر انیسی در جمعی از بزرگان فروش در همایش استراتژی های نوین بازاریابی و فروش حرفه ای که 92/11/21 در هتل اوین برگزار شد به عنوان یکی از سخنرانان حضور داشتند و در کنار بزرگانی چون آقایان هومن زنگنه (مدیرعامل فن آوران زرین)، امید بخش (رئیس انجمن علمی بازرگانی)، عباد محمدولی (رئیس اتحادیه طلا و جواهر)، دکتر فضلی پور (کلینیک برند)، دکتر فرخ دیبای اصفهانی، شهریار شفیعی و ... مقام پروفسور حیدری پدر مذاکره ایران را گرامی داشتند..