ضیافت خانواده بزرگ دهکده گلف سرزمین ایرانیان

روز سه شنبه دهکده گلف سرزمین ایرانیان حال و هوای دیگری داشت از آنجائیکه میزبان مالکان و همکاران و مدیران خود بود بر خورد می بالید .این مراسم  صمیمانه که با حضور جمع کثیری از خریداران که به مناسبت حضور آقای فیل رایان نماینده شرکت استرالیایی Pacific Coast Design در ساختمان 05 شهر خودرو سرزمین ایرانیان از ساعت 4 آغاز و تا ساعت 8 به طول انجامید .طی این مراسم شرح جامعی از شهر سرزمین ایرانیان توسط سرکار خانم آراد یکی از مدیران این مجموعه ارائه و در ادامه آقای فیل رایان شرح جامع و تخصصی در خصوص وضعیت پروژه برنامه و روند پیشرفت فیزیکی ارائه نمودند.

 پس از آن  جناب آقای احمدموسوی بنیانگذارسرزمین ایرانیان در طی سخنرانی خود شرحی از اهداف موسسین این پروژه عظیم ملی ارائه و ازخداون متعال خواستار پیشرفت و موفقیت ایران آباد شدند.

پس ازانجام مراسم پذیرایی در ادامه برنامه آقای مهندس ابراهیمی معاون اجرایی سایت سرزین ایرانیان در خصوص روند پیشرفت فیزیکی اطلاعات جامعی را به حضار دادند.

در پایان آقای مهندس جواد موسوی رئیس هیات موسس سرزمین ایرانیان به همراه آقای فیل رایان از دفتر یاد بود سرزمین ایرانیان پرده برداری نمودند و آقای فیل رایان به عنوان آغاز گر این دفتر یادبودی را در این دفتر نوشته اند.