واگذاری انجام امور مطالعاتی شرکت هایپر مارکت های ماف پارس خارج از رویه مرسومش، به شرکت دوان ایرانیان

شرکت دوان ایرانیان تنها نماینده مشاور تحقيقات بازار، توسعه و مكان يابي مجموعه شرکت های کارفور که در ایران با نام هایپر استار شناخته شده است می باشد. این شرکت معظم با داشتن بیش از 15000 شعبه فروشگاه هایپر مارکت در دنیا یکی از بزرگترین موسسات زنجیره ای در دنیا می باشد.

شرکت هایپر مارکت های ماف پارس (MAF PARS Hypermarkets) انجام امور مطالعاتی خود را به طور معمول به شرکت SAD واگذار می نماید که برای اولین بار این مهم طی قرارداد منعقده در تاریخ 1393/04/11 به شرکت دوان ایرانیان واگذار شد.