پروژه مطالعات فرصت برج مسکونی ظفر

جهت انجام خدمات مهندسی فروش و بازاریابی و انجام پیش فروش، فروش و تهاتر واحدهای مسکونی پروژه برج های مسکونی ظفر واقع در ولیعصر، قرارداد انحصاری کارگزاری فروش دوان ایرانیان فرزان غربی متعلق به شرکت نوسازی و ساختمان تهران (نوسا) به مدیریت جناب آقای مهندس یوسف شاهرودی تنظیم و به امضاء رسید.