آغاز کمپین تبلیغاتی برج آماده تحویل اطلس کیش از تاریخ 1393/10/3 در روزنامه ها

کمپین تبلیغاتی برج آماده تحویل اطلس کیش رسماً از تاریخ 1393/10/3 در روزنامه های خبر ورزشی ، همشهری، خراسان و اقتصاد آغاز شد.

شعار در همسایگی دریا بیانگر امتیاز بسیار ویژه برج مسکونی اطلس کیش می باشد.چرا که این برج تنها برج مسکونی در جزیره می باشد که در فاصله 120 متری از دریا قرار گرفته است که این امتیاز موقعیت منحصر به فرد برج را دوچندان می کند. همچنین این آگهی به مواردی همچون آماده تحویل بودن ، شرایط ویژه پرداخت و اقساط پس از تحویل اشاره نمود.

همزمان با اکران روزنامه ای برج اطلس کیش ، بیلبرد های سطح جزیره نیز اکران گردیدند.