پروژه اداری – تجاری لکسون در قطار دوان ایرانیان

پروژه اداری تجاری لکسون در کنار سایر پروژه های دوان ایرانیان وارد بازار شد. این پروژه که منحصر به فرد ترین پروژه منطقه 22 نام گرفت برای اولین بار مفهوم جدید از طراحی ساختمان را طرح می نماید. این پروژه شامل واحدهای تجاری،  اداری و Home Office  می باشد. این برج مجلل با امکان ارائه خدمات هتلینگ فضای بسیار مناسبی را برای ساکنین آن فراهم می آورد. مالک وسرمایه گذار این پروژه مجلل شرکت توسعه ابنیه همت می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به بخش پروژه های در دست اقدام سایت مراجعه فرمائید.