ساحل شرقی دریاچه بزرگ تهران درخشید

جمع کثیری از بزرگان ساخت و ساز و مهندسین به نام کشور در ساحل شرقی دریاچه بزرگ تهران در روز شنبه مورخ 94/01/3 گرد هم آمدند، این گردهمایی به افتخار معرفی لوکس ترین زون به نام لکسون و افتتاح دفترفروش این پروژه منحصر به فرد برگزار شد.

دراین مراسم به معرفی اولین پروژه Home Office  ایران و ویژگی های منحصر به فردآن در جمع فرهیختگان این حوزه پرداخته شد.    
پروژه اداری تجاری لکسون با رویکرد ارائه خدمات ویژه هتلینگ در ایران پایه ریزی شده است این پروژه در ساحل شرقی دریاچه بزرگ تهران و در فضای 18 هکتاری باغ آرامش قرار دارد.

جهت کسب سایر اطلاعات مربوط به پروژه می توانید به سایت اصلی پروژه مراجعه فرمائید:

www.lexontower.com