کار آفرین برتر و جوان نخبه شرکت دوان در مسابقه رادیویی فرمانده

باردیگر شاهد حضور آقای مهندس بشیر انیسی در برنامه رادیویی هستیم، این بار با حال و هوایی متفاوت. چرا که گروه اندیشه رادیو جوان به مناسبت هفته دفاع مقدس اقدام به ضبط برنامه ای جالب با عنوان فرمانده نموده است.

در این برنامه فرماندهان سال های دفاع مقدس، به عنوان داور و رتبه های برتر آزمون سراسری، مخرعین، کارآفرینان جوان و دانشجویان برگزیده ی دانشکده های نظامی در قالب تیم های سه نفره به شبیه سازی موقعیت های زمان جنگ می پردازند.