پیشرفت فیزیکی پروژه لکسون گوی سبقت را از برنامه اجراییش ربود

امروزه شاهد بسیاری از پروژه های ساختمانی هستیم که به دنبال جبران عقب ماندگی از جدول زمانبندی پیشرفت فیزیکی به هر اقدامی دست می زنند. این تاخیر از برنامه اثرات منفی بسیار زیادی در اعتبار پروژه و ذهنیت خریداران ایجاد می نماید.

پروژه مجلل لکسون حرف دیگری برای نقل در این بازار آشفته دارد. در سایه عنایت الهی و تلاش همکاران شرکت توسعه ابنیه این برج به مدت دو هفته از زمان بندی اجرایی تدوین شده اش جلوتر است و همین نوع عملکرد منجر به باور و اعتماد بیشتر سهامداران و خریداران پروژه شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش پروژه های تحت مدیریت شرکت مراجعه فرمایید.