برگزاری همایش رونمایی از نامواره (لوگو) و اعطاء اسناد پیش فروش برج مجلل لکسون

در روز یکشنبه مورخ 94/10/6 همایش رونمایی از نامواره (لوگو) و اهدا اسناد پیش فروش برج مجلل لکسون در هتل المپیک به همت  شرکت تعاوني توسعه ابنیه همت مالك و سرمايه گذار پروژه برگزار شد. در این گردهمایی جناب سردار حیات مقدم از فرماندهان ستاد کل نیرو های مصلح، جناب حاج محمد شرف شاهی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد، مهندس هاشمی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره توزیع برق تهران بزرگ و جمعی از خریداران و سهامداران پروژه لکسون حضور داشتند. این مراسم با هدف معرفي و تجليل از مشاوران بنام و دست اندر كاران و همچنين رونمايي از نامواره برگزار شد و در طي مراسم جناب آقای جهرمی مدیر عامل شركت تعاونی توسعه ابنیه همت در خصوص اقدامات صورت گرفته و برنامه ها و سياست هاي آتي شركت تعاوني توسعه ابنيه، جناب آقای مجبوریان مدیر عامل شرکت پای سا در خصوص طرح كلي پروژه و نراهم ها وسياست هاي اجرائي وجناب مهندس انیسی مدیر عامل شرکت دوان ایرانیان مشاور و مجري مهندسي بازاريابي و فروش در خصوص اقدامات صورت گرفته در بحث مهندسي فروش تاكنون و برنامه ريزي هاي صورت گرفته در خصوص واگذاري ساير واحدها سخنراني نمودند. در ادامه مراسم، آقايان تبريزي، جهرمي و شرف شاهي اسناد مربوط به واحدها را به سهامداران و مالكان اعطا نمودند.