مدیریت متمرکز برج مسکونی اطلس کیش، خدمتی دیگر در راستای مشتری مداری

شرکت ایرانیان اطلس به عنوان یکی از برترین شرکت های سازنده در کشور؛ مالک و سازنده برج مسکونی ساحلی اطلس کیش همواره در راستای رضایت مندی مشتریان اقدامات شایسته ای را انجام داده است.

از دیگر اقدامات مورد توجه در برج ساحلی مسکونی اطلس کیش استقرار نماینده این شرکت عظیم ساختمانی در مجتمع به جهت رسیدگی هر چه سریعتر به درخواست های ساکنان می باشد.

جناب آقای مهندس فرنوش رحمتی از این پس به عنوان مدیر ساختمان و نماینده این شرکت حضور دائم در این مجموعه مسکونی منحصر را خواهند داشت و کلیه امور مرتبط با مدیریت برج را راهبری خواهند نمود.