برپایی نمایشگاه بهاره در پروژه تجاری شهریار

پروژه مرکز تجاری شهریار به عنوان اولین پروژه تجاری در شهرستان شهریار در حال ساخت می باشد. از آنجائیکه این پروژه در کریدور اصلی تردد افراد به شهرهای اطراف و همچنین مرکز خرید منطقه قرار دارد، برترین گزینه برای برپایی نمایشگاه بهاره در سطح گسترده می باشد. در همین خصوص جلسات متمادی با رئیس اتحادیه اصناف و مالکان این پروژه عظیم تجاری جهت تعریف ساز و کارهای مناسب برپایی این نمایشگاه پر مخاطب برگزار گردید.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته زمان برگزاری این نمایشگاه از 12 اسفند ماه الی 24 ااسفند و از ساعت 9 الی 21 در نظر گرفته شد. همچنین حضور بیش از 750 غرفه دار در این فضا نشان از استقبال گسترده اصناف این منطقه دارد.

جناب آقای مهندس عسگری مدیر پروژه مرکز تجاری شهریار در خصوص امکانات و پیش بینی های لازم در طول برگزاری نمایشگاه به حضور دو دستگاه ماشین آتش نشانی و یه دستگاه ماشین اورژانس و حضور نیروهای انتظامی جهت پیش گیری از وقوع حوادث احتمالی خبر

 

دادند.