بازدید ویژه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از سرمایه گذار و سازنده مرکز تجاری شهریار

عصر امروز (چهارشنبه 19/12/94) مهندس محمدرضا مس فروش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران طی بازدید از نمایشگاه بهاره اصناف شهریار، از مراحل ساخت پروژه عظیم مرکز تجاری شهریار بازدید نموده و ضمن کسب اطلاع از میزان سرمایه گذاری و زمان ساخت و بهره برداری، از توجه ویژه سرمایه گذار پروژه به منطقه شهریار تقدیر و تشکر نموده و تاکید نمودند باوجود عرصه های مختلف سرمایه گذاری در داخل و چه بسا خارج از کشور، تزریق این حجم سرمایه به منطقه شهریار قابل تقدیر و تشکر است.

مهندس مس فروش همچنین در ادامه افزودند: درست است که باید در حفظ فضاهای قدیمی کوشا باشیم، اما ساخت چنین مراکز مدرن و مجهزی لازمه توسعه بازرگانی نوین است و مجموعه مدرنی مثل مرکز تجاری شهریار علاوه بر تاثیر مستقیم و البته مثبت بر کسب و کارهای فعلی شهریار، در ایجاد شغل و نهایتا افزایش درآمد و رضایتمندی مردم منطقه نقش به سزایی خواهد داشت و این رفاه و رضایتمندی مردم با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.