دموگرافی خریداران مسکن در تهران

دموگرافی خریداران مسکن در تهران و سایر شهرهای ایران به چه صورت است؟ آیا تا به حال در این زمینه کار علمی و تخصصی انجام گرفته است؟

شرکت دوان ایرانیان به عنوان مبتکر مهندسی بومی- علمی بازاریابی و فروش، با بهره گیری از تیم کارشناسی مجرب و تجارب بین المللی مدیران خود، اقدام به تحلیل کارشناسی مخاطبین و مشتریان پروژه های بازرایابی و فروش ساختمان نموده است و این را در قالب بخشی از رسالت خود به عنوان خدمتی به جامعه خریداران مسکن و فروشندگان حرفه ای مسکن در ایران می داند.

 

به گفته مدیرعامل شرکت دوان ایرانیان، با توجه به فلسفه بازاریابی علمی و متدهای اجرایی در این ضمینه، تیم بازاریابی و فروش این شرکت در تمامی پروژه های خود، به طور همزمان تحلیل دموگرافی مخاطبین را نیز به انجام می رساند.

مهندس بشیر انیسی افزود به عنوان مثال در فرآیند مهندسی بازاریابی و فروش مجتمع مسکونی عرفان، بالغ بر 4.000 ضبط اطلاعاتی از مخاطبین در زمینه های مختلف انجام شده که بخشی از کار تحلیل آماری آن انجام پذیرفته و بخشی دیگر در حال انجام می باشد. ایشان همچنین اضافه نمودند که شرکت دوان ایرانیان آمادگی دارد در راستای ارتقاء علم بومی مهندسی بازرایابی و فروش ساختمان، داده های این پروژه ها را در اختیار سایر بخش ها، سازمان ها، شرکت ها، صاحب نظران بازار مسکن و افراد حقیقی مرتبط با این علم قرار دهند.