تقدیر از تیم بازاریابی و فروش مجتمع مسکونی عرفان

مدیرعامل شرکت دوان ایرانیان از تیم بازاریابی و فروش مجتمع مسکونی عرفان تقدیر و تشکر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت دوان ایرانیان، پیرو اتمام موفقیت ­آمیز پروژه بازاریابی و فروش مجتمع مسکونی عرفان و اعلام رسمی کارفرما، آقای مهندس بشیر انیسی با توجه به زحمات بی دریغ و گاهاَ شبانه­ روزی تیم فروش مراتب تقدیر و تشکر خود را از این تیم و سایر عوامل مرتبط با این پروژه اعلام نمود.

مدیر عامل شرکت دوان ایرانیان همچنین افزودند که تیم فروش این پروژه با زحمات بی­دریغ خود رکوردهای بی­نظیری از خود به جای گذاشته و می توان رکورد 280 بازدید میدانی مشتریان بالقوه از پروژه در یک روز (1391/6/13) را نشان دهنده زحمات فراوان این تیم دانست.