برگزاری جلسه با حضور آقایان خسروی، عابدزاده و عقبایی در دفتر شرکت دوان ایرانیان

شرکت دوان ایرانیان در تاریخ 92/09/20 پذیرای آقایان خسروی ریاست صنف اتحادیه مشاورین املاک کشور، عابدزاده ریاست صنف اتحادیه مشاورین املاک استان خراسان رضوی، سعید خسروی، دکتر غیبی، جاوید و شجاعی معاونت جذب سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی سرزمین ایرانیان و خانم ها بنی هاشمی مدیرعامل شرکت اوان گرد، جعفری زاده و سایر دوستان در محل دفتر این شرکت بود.