ارائه استراتژی مهندسی بازاریابی و فروش مجتمع مسکونی عرفان به کارفرما

واحد مهندسی بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گذاری ساختمان دوان ایرانیان گزارش استراتژی مهندسی بازاریابی و فروش مجتمع مسکونی عرفان را به گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن ارائه نمود.لازم به ذکر است گزارش تدوین شده حاصل کار یک تیم 5 نفره در واحد بازاریابی شرکت دوان The 1 Iranian در مدت زمان 20 روز کاری می باشد.

استراتژی های تعیین شده در صورت تایید توسط کارفرما، مجتمع مسکونی عرفان را به یکی از شاخص ترین پروژه های غرب تهران در زمینه مدریت ساختمان و نگهداری مشاعات تبدیل خواهد نمود بطوریکه ساکنین آینده آن مفاهیم جدیدی از مباحث مربوط به property management را تجربه خواهند نمود که عامل آن آسایش و رضایت در زندگی خواهد بود.