شکسته شدن رکورد تک فروشی واحدهای مسکونی توسط شرکت دوان ایرانیان

پروژه مهندسی بازاریابی و فروش 610 واحد مجتمع مسکونی عرفان فقط ظرف مدت 225 روز به صورت تک فروشی و 5 ماه زودتر از موعد قراداد با موفقیت کامل به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت دوان ایرانیان، پروژه مهندسی بازاریابی و فروش 610 واحد مسکونی عرفان، 5 ماه زودتر از موعد مقرر با موفقیت به پایان رسید. این پروژه که در تاریخ 1391/3/23با ابلاغ قرارداد توسط شرکت سازه پایدار قرن به عنوان کارفرما آغاز شده بود در تاریخ 1391/11/4 با نامه تقدیر و تشکر جناب آقای مهندس خان محمدی (مدیرعامل محترم شرکت عمران و مسکن سازه پایدار قرن) رسماَ خاتمه یافت و در حال حاضر مجتمع مسکونی عرفان واجد 610 ساکن می باشد.

برخی از رکوردهای ثبت شده در این پروژه به صورت حدودی به قرار زیر است:

  • سریعترین زمان تک فروشی واحدهای مسکونی در کشور (610 واحد طی 225 روز)
  • مبلغ فروش 2.500 میلیارد ریال
  • اخذ 14.000 سند مالی از خریداران شامل چک و فیش واریزی
  • پاسخگویی به4.000 مورد بازدید میدانی به صورت گروهی
  • برگزاری 19.700 مذاکره حضوری در دفتر فروش پروژه