مجتمع مسکونی عرفان (واقع در منطقه 22) پروژه جدید شرکت دوان ایرانیان در شهر تهران خواهد بود.

طی مذاکرات انجام شده فی ما بین شرکت سرمایه گذاری ساختمان دوان ایرانیان و گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن که یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایه گذاری در صنعت ساختمان کشور (با پشتوانه بانک قوامین) می باشد، مجتمع مسکونی عرفان به عنوان اولین پروژه، جهت ارائه خدمات مهندسی بازاریابی و فروش در دستور کار شرکت دوان ایرانیان قرار گرفت. در این رابطه مدیر عامل شرکت دوان ایرانیان، جناب آقای مهندس بشیر انیسی افزودند:

با توجه به ضرورت ارائه بهترین خدمات به گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن که یکی از بزرگترین کارفرماهای شرکت دوان ایرانیان می باشد، همچنین ویژگی های خاص و منحصر به فرد پروژه عرفان و وجود بیش از 500 واحد مسکونی در پروژه مذکور، شرکت دوان ایرانیان برنامه ویژه ای را جهت اجرای فرآیند مهندسی بازاریابی و فروش در دست برنامه ریزی و اجرا دارد که یکی از موارد آن انتخاب مهندس نظیر انیسی مدیر توسعه این شرکت به عنوان مدیر مهندسی بازاریابی و فروش پرژه عرفان است.

مهندس نظیر انیسی به دلیل تجربه کافی خود در شرکت دوان ایرانیان (از بدو تاسیس تا کنون) و رکورد دار بیشترین مذاکره (3200 مذاکره) در سال 1388 (بحران مسکن) در پروژه دراک شیراز (پرفروش ترین پروژه سال 1388) به این سمت انتخاب شده است.