همکاری با گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن

شرکت دوان ایرانیان در حال مذاکره با گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن ( با پشتوانه بانک قوامین ) جهت ارائه خدمات مهندسی بازاریابی و فروش در پروژه های عظیم آن شرکت می باشد.

بزودی اطلاعات بیشتری در مورد این خبر ارائه خواهد شد.