مطالعات فرصت در پروژه بابلسر متعلق به شرکت ایرانیان اطلس مراحل پایانی خود را طی می نماید.

قرارداد انجام امور مربوط به مطالعات فرصت (OS) در پروژه بابلسر متعلق به شرکت ایرانیان اطلس با شرکت دوان ایرانیان منعقد شد.

مدیر عامل شرکت دوان ایرانیان ، مهندس بشیر انیسی افزود: پس از سالها تلاش همکاران و دیگر شرکت ها در توسعه و ترویج فرهنگ استفاده از خدمات حرفه ای و منحصر به فرد مهندسی بازاریابی و فروش در صنعت ساختمان ، همچنین پیگیری و ارائه مدل و متد ارائه خدمات مطالعات فرصت در پروژه ها (opportunity study) عقد این قرارداد حاصل جدیت و پیگیری شرکت دوان ایرانیان و هوشمندی و نگاه استراتژیک مدیران ارشد شرکت ایرانیان اطلس به تخصص گرایی در اجرای فعالیت ها می باشد.

 

توضیح: مطالعات فرصت به مطالعاتی اطلاق می گردد که بدنبال شناسایی سریع و ارزان حقایق برجسته مربوط به یک سرمایه گذاری می باشد.