دفتر اطلاع رسانی مرکزتجاری سینما آزادی فعالیت خود را آغاز کرد.

دفتر اطلاع رسانی مرکز تجاری سینما آزادی تهران فعالیت خود را آغاز کرد؛ ساعات بازدید از 9 الی 19 و جهت هماهنگی و گرفتن وقت قبلی با شماره های 55 55 386 912 98+  و  40 99 54 88 98+ تماس حاصل فرمایید.