حضور مجدد در برنامه رادیویی 44 به دلیل استقبال شنوندگان

به دلیل استقبال شنوندگان و در خواست تهیه کننده برنامه 44 با موضوع واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال مدیر عامل شرکت دوان ایرانیان به نمایندگی از کار گروه کار آفرینان استان تهران به همراه آقای محمد رضا انصاری کارشناس اقتصاد ورزش در برنامه رادیو ورزش حاضر شدند.

در صورت تمایل می توانید این برنامه را دانلود نمایید.