مصاحبه رادیو اقتصاد با مدیر عامل

مدیر عامل شرکت پنجمین حضور خود در رادیو اقتصاد (رادیو تجارت سابق) در برنامه یک حرکت هزار برکت را به عنوان کار آفرین جوان برگزیده ملی، مدرس کارآفرینی و عضو کار گروه کار آفرینان استان تهران تجربه نمود.

در صورت تمایل می توانید قسمتی از این برنامه را دانلود نمایید.