تقدیر مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گسترش سبا (سرمایه گذاری بیمه ایران) از شرکت دوان ایرانیان

جناب آقای مهندس بیگی مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری گسترش سبا با ارسال لوح تقدیر، از شرکت دوان ایرانیان به جهت اجرای موفق مهندسی بازاریابی و فروش در مجتمع مسکونی مریم (بام نیایش) قدردانی نمود.

در این رابطه مهندس بشیر انیسی مدیرعامل شرکت دوان ایرانیان The One Iranian افزود:

ارسال لوح تقدیر توسط شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران باعث دلگرمی مجموعه همکارانم در شرکت شد  و جا دارد به این نکته اشاره کنم که موفقیت کسب شده را مدیون تیم شایسته و چابک  مجموعه سرمایه گذاری بیمه ایران  و چابکی و هوش تجاری مدیران  عالی آن مجموعه هستیم چون کار تیم دوان ایرانیان تصمیم سازی ست و تصمیم گیری با کار فرما است که تاثیر مستقیم در نتیجه خواهد داشت.

امیدوارم مجموعه دوان ایرانیان The1 Iranian بتواند در موفقیت های پروژه های آتی شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران نقش بسزایی داشته باشد.