بزودی جزییات پروژه جدید شرکت اعلام خواهد شد

مالک این پروژه یکی از بزرگ ترین شرکت های سرمایه گذار در صنعت ساختمان است. پروژه مورد نظر ساختمانی مسکونی در بهترین نقطه از جزیره زیبای کیش می باشد. تیم تحقیقات بازار شرکت دوان ایرانیان در جزیره مستقر شده و تیم های دیگر مشغول بررسی و تدوین برنامه زمان بندی اجرای مهندسی بازاریابی و فروش در پروژه مذکور هستند. مراحل اولیه کار و بررسی نقاط ضعف و قوت داخلی و خارجی پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مدیران شرکت حساسیت بالای به کیفیت اطلاعات بدست آمده و تحلیل کارشناسان در این مرحله نشان خواهند داد. پس از انجام تحقیقات بازار و تدوین استراتژی های ورود به بازار جزییات بیشتری از پروژه جدید اعلام خواهد شد.