ثبت یک رکورد ملی در مجتمع مسکونی مریم

ثبت یک رکورد ملی در مجتمع مسکونی مریم در 100 روز کاری توسط شرکت سرمایه گذاری ساختمان دوان ایرانیان با اجرای مهندسی بازاریابی و فروش

اجرای صحیح مهندسی بازاریابی و فروش در پروژه مریم متعلق به شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران در 100 روز کاری سبب شد تا در چند مورد ذیل رکورد بی نظیری شکل گیرد:
 

  1. از نظر برقراری ارتباط با مخاطب:19000 ارتباط ثبت شده
  2. از نظر تماس تلفنی:3300 تماس تلفنی
  3. از نظر نعداد بازدید کننده از پروژه: 1350 نفر ثبت شده با تمامی مشخصات
  4. از نظر فروش: فروش98% پروژه به صورت تک فروشی
  5. از نظر بودجه بازاریابی و تبلیغات:0.2 % از فروش انجام شده

آمار فوق نشان میدهد در صورت آشنایی کارفرما با مسائل اقتصادی و دارا بودن سازمانی چابک و استفاده از خدمات مهندسی بازاریابی و فروش و تشکیل کار گروه مشترک با کارگزار در جهت تصمیم سازی به موقع میتوان در بازار فعلی مسکن هم سود آوری مناسبی ایجاد نمود.

شایان ذکر است شرایط فروش پروژه مریم به صورت نقدی بوده است و به سبب امکانات ویژه مجتمع قیمت آن حدود 20 درصد از قیمت منطقه گرانتر بوده است.