قدر دانی دکتر احمد حلت مدیر مسئول مجله موفقیت از آقای محمد وکیلی

مجله موفقیت در نیمه اول آبان ماه شماره  200 ام مجله خود را منتشر کرد  استاد حلت در صفحه 52 ام این شماره از یازده نفر از کسانی که در این 14 سال موفقیت را یاری کرده اند نام برده و  تشکر نمود و در این میان از آقای محمد وکیلی نام برده است. لازم بذکر است آقای محمد وکیلی در سن 19 سالگی تمام سرمایه خود را در جهت پیشبرد اهداف موفقیت در اختیار تیم موفقیت قرار داده بود. این کار استاد حلت مصداق من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق بود و باعث دلگرمی یاران موفقیت شد.