تعیین مدیر عامل جدید شرکت دوان ایرانیان

جناب آقای مهندس بشیر انیسی به سمت مدیریت عامل شرکت دوان ایرانیان منصوب شدند.
لازم بذکر است جناب آقای مهندس انیسی مدیر توسعه اسبق شرکت به مدت دو سال و مدیر عامل در سال اول تاسیس شرکت دوان ایرانیان بوده اند و ارائه خدمات مهندسی بازاریابی و فروش از کارآفرینی های ایشان می باشد.