پیشرفت فیزیکی ساختمان ارغوان مجتمع مسکونی دراک شیراز

پیشرفت فیزیکی ساختمان ارغوان (مجتمع مسکونی دراک شیراز) طبق برنامه اعلامی در حال تحقق  است.

نظرات سازنده خریداران واحدهای ساختمان های ارکیده و یاس نیز پس از بررسی و تایید کارشناسان شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در ساختمان ارغوان در حال پیاده سازی است.

با توجه به رکود فعالیت های ساختمانی در کشور، شرکت سرمایه گذاری مسکن همچنان با مدیران توانای خود در صدر شرکت های فعال در صنعت ساختمان کشور است و پروژه های اجرایی خود را طبق برنامه زمان بندی پیش می برد.