تمدید اولین نمایشگاه عرضه کننده کالاهای نوروزی در بخش خصوصی در زیتون اهواز

نمایشگاه به دلیل استقبال خوب مردم اهواز به مدت یک هفته دیگر نیز تمدید شد.