ششمین کنفرانس بین المللی فن آوری اطلاعات و مدیریت ارتباطات

4 و 5 اسفند ماه 88 مرکز همایش های بین المللی رازی میزبان ششمین کنفرانس بین المللی فن آوری اطلاعات و مدیریت ارتباطات بود. شرکت دوان ایرانیان در این کنفرانس با ارائه کاتالوگ و CD پروژه های پرستوی بابلسر و بام چالوس شرکت نمود و بازبینی فرم های حاوی اطلاعات بدست آمده از همایش، حاکی از علاقه مندی متقاضیان و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط خاص پروژه ها بود. اقساط طولانی مدت و تخصیص جایزه خوش حسابی از شرایط ویژه پروژه های دوان ایرانیان بود که توضیحات تفصیلی آن توسط کارشناس دوان ایرانیان به مراجعه کنندگان داده شد.

در این میان موسسه آموزشی عالی آزاد بهار، صنایع ملی پتروشیمی ایران، پژوهشکده بیمه مرکزی، مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)، توزیع برق مشهد، سیمان سفید ارومیه، سازمان مدیریت صنعتی دانشگاه اصفهان، مدیریت تولید برق بیستون، سازمان صدا وسیما، سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز، مرکز کار آفرینی دانشگاه مازندران، انجمن لجستیک ایران، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، شرکت ایران خودرو، دانشگاه علوم پزشکی، شرکت پاکسان، شرکت سایپا دیزل، ذوب آهن اصفهان، انجمن لیپوتری خراسان، بانک مسکن، مرکز پژوهش و توسعه مجتمع فنی تهران در کنار سایر بازدید کنندگان از غرفه دوان ایرانیان بازدید نمودند.