سخنرانی دکتر عیدی پور در همایش مدیریت حرفه ای ساختمان

همایش مدیریت حرفه ای ساختمان که در بهمن 88 با مشارکت دانشگاه استکهلم سوئد و موسسه بین المللی مدیریت و توسعه و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران برگزار گردید و بزرگترین فعالین بخش مسکن در آن حضور داشتند.

شرکت دوان ایرانیان یکی از بزرگترین شرکت های فعال در صنعت ساختمان از طرف PRED دعوت به سخنرانی شد.