چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژی

شرکت دوان ایرانیان در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژی در مرکز همایشهای بین المللی رازی 27 و 28 دی ماه 1388 با هدف معرفی پروژه های مسکونی خود در شمال کشور که توسط بزرگترین انبوه ساز کشور در حال ساخت است، شرکت نمود.

تیم بازاریابی دوان ایرانیان با حضور در محل کنفرانس و ارائه اطلاعات جامع در ارتباط با پروژه های بام چالوس و پرستوی بابلسر و توزیع کاتالوگ و CD مربوط به پروژه ها پاسخگوی شرکت کنندگان در این کنفرانس بود.

از نکات قابل توجه، حضور مدیران ارشد سازمانها، نهادها، شرکت های دولتی و خصوصی و افراد صاحب نظر در بخش مدیریتی کشور در کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژی بود.

شایان ذکر است، شرکت دوان ایرانیان با اجرای مسابقه SMS در رابطه با شرایط بازار مسکن در ایران و پیش بینی شرکت کنندگان در مورد تغییرات آن، در طول برگزاری کنفرانس به فضای کنفرانس حال و هوایی خاص بخشید و بیش از 80% مدعوین در این نظرسنجی شرکت کردند.