اختتامیه نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در زمینه مسکن شیراز

 دوان ایرانیان در این نمایشگاه به معرفی پروژه زیبای دراک شیراز پرداخت که در نهایت غرفه دوان ایرانیان به عنوان پربیننده ترین غرفه نمایشگاه معرفی شد و همچنین لوح غرفه برتر را از آن خود نمود.