نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در زمینه مسکن شیراز

این نمایشگاه از 7 مهرماه تا 10 مهرماه در نمایشگاه بین المللی فارس برگزار می شود که در روز افتتاحیه این نمایشگاه، استقبال مردم خونگرم شیراز از غرفه دوان ایرانیان و پروژه زیبای دراک شیراز شور و شوق خاصی به فضای نمایشگاه بخشید.

تماشای ویدئو