نمایشگاه تعطیلات (holiday show)

نمایشگاهی 3 روزه در مورد تعطیلات و امور مربوط به آن از جمله تورهای تفریحی و مکانهای سیاحتی کشور از طرف آژانس های مسافرتی و هتل ها در سالن حجاب برگزار گردید که دوان ایرانیان نیز به معرفی پروژه های تحت مدیریت خود پرداخت.

تعداد بسیاری از بازدیدکنندگان از غرفه دوان ایرانیان بازدید کردند و فرم مخصوص بازدید کنندگان از غرفه را پر نمودند و خواهان اطلاعات بیشتر از پروژه های مناطق توریستی که تحت مدیریت بازاریابی و فروش دوان ایرانیان بود، شدند.