نمایشگاه Cybex

پنجمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان 6 الی 9 خرداد 87 در مرکز نمایشگاههای بین المللی کیش برگزار خواهد شد.