استقبال فعالین بخش مسکن از کارگاه آموزشی روش های مذاکره و پیگیری (follow up) در فروش املاک خانم الی درک

خانم الی درک در این سمینار به ارائه شیوه های موفق و جدید در زمینه مذاکره و پی گیری فروش (follow up) پرداخت و طبق نظر شرکت کنندگان در این سمینار که اغلب مدیران فروش موفق ترین شرکت های بین المللی در زمینه ساخت و ساز بودند، راهکارهای ارائه شده در این سمینار مفید بوده است.