نمایشگاه cityscape 2007 امارات

شرکت دوان ایرانیان از میان بازدید کنندگان اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در ایران که در کیش برگزار شد و مشتریان قدیمی و سرمایه گذاران، ده نفر را به قید قرعه به بازدید از نمایشگاه cityscape 2007 امارات مهمان نمود که از جمله مهمانان خانم الهام حمیدی بازیگر نام آشنای سینمای ایران بوده است.