حضور در اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کیش

شرکت دوان ایرانیان در اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در ایران که در محل دائمی نمایشگاه های جزیره کیش از تاریخ 18 الی 21 دی ماه 86 برگزار خواهد شد، حضور خواهد یافت.