تقدیر از مهندس بشیر انیسی، کارآفرین برتر

مراکز مشاوره و ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی از واحدهای فعال از زیر مجموعه اشتغال و کارآفرینی در اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محسوب می گردد. این مراکز با هدف ایجاد پلی میان دانش و حوزه کار ، با دارا بودن نگاه میان مدت و بلند مدت و توسعه روحیه و فرهنگ  خلاقیت و ایجاد اشتغال و راه اندازی شده اند.

 جناب آقای مهندس بشیر انیسی مدیر عامل شرکت دوان ایرانیان از ابتدای تشکل این حوزه همکاری بسیار نزدیکی با این بخش داشته اند و به پاس قدردانی از حمایت های مادی و معنوی و تلاش های ایشان تقدیر شایسته ای توسط جناب آقای احمدلطفی نژاد مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی صورت گرفت.