عملیات خاکبرداری قطعه زمین الحاقی اجرایی شد

پروژه اداری تجاری لکسون به عنوان طلایه دار شاخص ترین پروژه ساحل شرقی در حال ساخت می باشد . نظر به استقبال بسیار زیاد مراجعین جهت سرمایه گذاری دراین پروژه منحصر به فرد  و پیش بینی بازار رو به رشد صنعت ساختمان، شرکت توسعه ابنیه همت اقدام به خرید زمین جوار پروژه به جهت توسعه فضای این برج لوکس نمود.

عملیات خاکبرداری قطعه زمین الحاقی همزمان با  ایام میهمانی خدا و میلاد امام حسن مجتبی (ع) مورخ 01 / 04 / 95 آغاز گردید و با توجه به برنامه ریزی های مدون بخش اجرایی این مجموعه امید است تا با افزایش سرعت کاردر زمین الحاقی هر دو بخش به لحاظ پیشرفت فیزیکی به سطح یکسان رسیده و طبق جدول زمانبندی پروژه، هردو بخش یکپارچه گردیده و به بهره برداری برسد.

پروژه اداری تجاری لکسون به عنوان سرآمد ترین پروژه در منطقه همچنان از برنامه پیشرفت فیزیکی جلو می باشد و همین خود از امتیازات بارز این پروژه بوده است.

مفهوم Home Office  برای اولین بار در ایران بر روی این پروژه تعریف شده است، از جمله مزیت های پروژه های منحصر به فرد ساختمانی در دنیا توجه خاص به نیاز های افراد و ساکنین آنان به شمار می آید، با توجه به معضلات بسیار زیاد ترافیکی در کلان شهر تهران این مفهوم به عنوان راهکار جدیدی درمدیریت بهتر کسب و کار در اختیار مدیران قرارداده است.