فروش ویژه

فروش انتهائی‌ترین بخش عملیات بازاریابی در یک معامله است ولی در عین حال شروع یک رابطه بلندمدت با مشتریان است. همه فروشندگان موفق بر این موضوع واقفند که برای به سرانجام رسانیدن یک معامله  موفق علاوه بر توانمندی ها و تلاش خود به ابزارها و پتانسیل های بالقوه نیز نیاز دارند.

برج مسکونی – ساحلی اطلس کیش به عنوان یک نمونه کامل این فرایند از دید مشتریان مطرح شده است. موقعیت ویژه و منحصر به فرد برج در جزیره کیش که  آن را به یک انتخاب ممتاز تبدیل نموده است در کنار شرایط واگذاری خاص و منعطف پروژه به کمک سیستم بازاریابی شرکت دوان آمده است تا در بتوان قطعات این پازل را در کنار هم به شکلی قرار داد که درنهایت منجر به کسب رضایت خریداران بالقوه حضورشان در جمع مالکان گردد.

یکی از برترین شرکت های حوزه سرمایه گذاری، شرکت توسعه اقتصاد آیندگان، نمونه بارز هماهنگی در این زنجیره از ابتدا تا به انتها می باشد. این مجموعه با انتخاب با خرید 10 واحد از برج مسکونی اطلس کیش مصداق بارز این موضوع می باشد.