نظر سنجی وضعیت مسکن در کشور در "ساخت و ساز"

ذهنیت عموم مردم، از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار در رونق بازار مسکن طی چنده اخیر بوده است. همین موضوع، دلیل بر آن بوده است تا شرکت دوان ایرانیان طی نظر سنجی منسجمی اقدام به جمع آوری نقطه نظرات مردم نسبت به تغییرات آتی بازار مسکن کند. مدیر عامل شرکت مهندسی بازاریابی وفروش دوان ایرانیان، مهندس بشیر انیسی، این موضوع را در قالب پروژه تحقیقاتی برای تیم بازاریابی شرکت مهندسی فروش دوان ایرانیان تعریف کرده تا در کنار تحلیل های کارشناسی کارشناسان، ذهنیت عموم جامعه نیز مورد تحلیل قرار بگیرد. در این پروژه، یک بات در فضای مجازی نوشته شد تا به صورت خصوصی برای خبرگان بازار و در گام بعد به صورت عمومی برای افراد عادی جامعه در فضای مجازی انتشارداده  شود. اولین مرحله تحلیل این تحقیق با جامعه آماری 570 نفره و مرحله دوم با جامعه آماری 2200 نفری آماده و در اختیار شرکت کنندگان قرار داده شده است.

ماهنامه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی "ساخت و ساز" در شماره 166، آذر 1395، با توجه به اهمیت این تحلیل، گزارشی از این پروژه تحقیقاتی را با عنوان "کشور در انتظار رونق مسکن" چاپ کرده است.

برای مشاهده مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید. 

مجله ساخت و ساز، شماره 166

 برای مشاهده مجله ساخت و ساز، شماره 166، روی لینک زیر کلیک کنید:

ساخت و ساز، شماره 166