فراخوان فعالیت شتاب دهنده ها Accelerator در قالب مراکز مشاوره و اطلاع رسانی

در سال 1388 با اهتمام وزارت کار و امور اجتماعی وقت و با میزبانی معاونت اقتصادی استانداری استان تهران و با پیگیری مستمر کارآفرینان استان جلساتی با حضور نمایندگان پارک های علمی فناوری نمایندگان مراکز رشد و نمایندگان بخش های دیگر دولتی جهت تنظیم و پیشنهاد آیین نامه تاسیس مراکز کارآفرینی و مشاوره برگزار شد و در تاریخ 1389/12/17 این آیین نامه به شورای اشتغال ارسال و مورد تصویب قرار گرفت.
پس از تشکیل هیئت فنی با حضور دو تن از کارآفرینان برگزیده ( براساس اساسنامه) به پیشنهاد کانون کارآفرینان استان مراحل تشکیل پرونده و اعطای مجوز به چند متقاضی عملیاتی شده و منجر به تشکیل مراکز مشاوره و اطلاع رسانی کارآفرینی گردید.
در تاریخ 1395/04/14 معاونت کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه ای را به نخبگان این حوزه جهت اصلاح آیین نامه مراکز مشاوره و کارآفرینی با محوریت استارت آپ ارسال و موضوع شتاب دهنده ها را مورد مشورت قرار داده و در تاریخ 1396/01/19 آیین نامه مذکور اصلاح گردید بنابراین از این پس می توان مراکز کارآفرینی را پناهگاه امنی برای فعالیتهای شتاب دهنده ها و حمایت از آنها توسط دولت دانست چرا که اهمیت این موضوع در رشد اقتصادی و ترویج فرهنگ کارآفرینی و اشتغال در کشور بر کسی پوشیده نیست.


دبیر کانون کارآفرینان استان تهران و عضو هیئت فنی مراکز مشاوره کارآفرینی :
همه شتاب دهنده های فعال می توانند به اداره تعاون، کار و رفاه استان تهران مراجعه و فرم پذیرش جهت اخذ مجوز لازم را اخذ نمایند.


مهندس بشیر انیسی اعلام نمود موضوع این فراخوان در جهت بهبود فضای کسب و کار استارت آپ ها امید بخش خواهد بود و باتوجه به تشکیل انجمن مراکز مشاوره کارآفرینی شتاب دهنده ها می توانند مطالبات خود را در قالب انجمن صنفی فوق پیگیری نمایند. دولت دوازدهم با عنایت خاصی که به حوزه اشتغال و کارآفرینی داشته و با پیگیری های مدیران ارشد خود در دولت یازدهم اهتمام عملی خود را جهت ایجاد نشاط بیشتر در حوزه کارآفرینی نشان خواهد داد.
وی افزود چند شتاب دهنده بزرگ و معتبر تشکیل پرونده داده و منتظر برگزاری اولین جلسه جهت اخذ مجوز می باشند و دیگر شتاب دهنده ها این فرصت تاریخی را برای خود و استارت آپ ها منتغم بشمارند.
همچنین کانون کارآفرینان استان آماده ارائه مشاوره و پیگیری مطالبات شتاب دهنده ها می باشد.